Algemene Informatie

Bacterie- en schimmelziekten

Stuur ons een emailDeze pagina afdrukken

Erwinia Rhapontici
Deze bacterie veroorzaakt dicht onder het grondoppervlak een 'smet' aan de knoppen. Het inwendig weefsel verkleurt in het begin bruin en gaat langzaam over in zwart, tot slot verrot het gedeeltelijk en er ontstaan uithollingen in het weefsel, vaak recht onder een oog. Deze aantasting manifesteert zich al vanaf het voorjaar op het moment dat de ogen gaan uitlopen. Deze ogen teren dan op het reservevoedsel uit de pol. De cellen daar worden als het ware leeggezogen. Hierdoor zijn deze verzwakt en extra gevoelig voor een aantasting van de in feite secundaire Erwiniabacterie. Slechte structuur, wateroverlast e.d. spelen ook duidelijk een rol.
Stengelbasisrot
De uit fruitteelt en aardbeienteelt bekende schimmel Phytophthora cactorum veroorzaakt bij rabarber een stengelrotbasis dat vooral onder vochtige omstandigheden blad en steel laat 'smetten' en wortels laat rotten. Vaak sterft zo'n plant af. Het zieke weefsel is in het begin waterig, later verkleurt het bruin. Géén besmet plantmateriaal uitzetten en zorgen voor voldoende ontwatering op de betreffende percelen.
Ascochyta Rhei
In het aanvangsstadium mozaïkachtige bladverkleuringen. Later ontstaan rode of bruine vlekken van verschillende grootte die vaker in elkaar overgaan. Typisch zijn de vlekken met een donkere punt in het centrum (valt er ook vaker uit) omgeven door een rode ringzone.
Violetwortelrot (Helicobasidium Purueum)
Veroorzaakt vaak pleksgewijs schade in een rabarberplant. De wortels worden omgeven door een rood-violetachtig schimmelpluis op de smettende en rottende plekken. Tot slot sterven de planten af.

Rondleiding :: 

terug 

|

verder

.