Algemene Informatie

Ziekten en plagen

Stuur ons een emailDeze pagina afdrukken

Rabarber is een sterk gewas, dat door weinig ziekten wordt aangetast, mits men bij de vermeerdering uitgaat van gezond oudermateriaal.
 Bladvlekken (Ramularia rhei)
 Verspreid over het blad komen ovale tot onregelmatige gevormde bruine vlekjes voor. De ziekte treedt vooral op onder vochtige omstandigheden en in slecht verzorgde percelen. Hoewel de aantasting soms een voortijdig afsterven van de bladeren kan veroorzaken. 
Roest (Puccinia phragmitis)
Op de bovenkant van de bladeren ontstaan roodachtige tot paarse vlekjes, die aan de onderzijde van het blad geelachtig-wit zijn en uitstulpen. Hieruit komt een witachtig poeder (bekersporen). Deze roest wisselt van waardeplant. De zomer- en wintersporen worden gevormd op riet in langwerpige, bruine vlekken aan bijde zeiden van het blad. De bestrijding bestaat uit het tijdig verwijderen van riet uit en rondom planten. 
Valse meeldauw (Peronosapora jaapiana)
Op de bovenkant van de bladeren ontstaan geelachtige vlekken, die aan de onderkant met witte schimmelpluis zijn bedekt. Koel, vochtig weer werkt de aantasting in de hand. 
Virusziekten
In het voorjaar blijft de bladontwikkeling achter bij die van gezonde planten. Vaak komen chlorotische vlekken voor, echter niet op alle bladeren van een zieke plant. Soms is sprake van alleen enkele gele vlekjes, terwijl weer andere bladeren ermee bezaaid kunnen zijn. Ook kunnen moza´k -symptonen, te licht gekleurde bladeren en necrotische ringen of necrotische plekken op de bladeren worden aangetroffen. Later in het voorjaar komen bepaalde bladgedeelten slecht tot ontwikkeling. Ze zijn lichtgroen en bros. In de zomermaanden vallen op deze plaatsen grote gaten in het bladweefsel.+

Rondleiding :: 

terug 

|

verder

.